Mascara Vibely™ Extensions

Mascara Vibely™ Extensions

X

32 minuter sedan

En person köpte denna produkt

X

5 minuter sedan

En kund köpte denna produkt

X

32 minuter sedan

LILI köpte den här produkten

X

21 minuter sedan

Melissa köpte den här produkten

villkor och bestämmelser för användning

Vår policy för skydd av dina personuppgifter syftar till att skapa förtroende mellan dig och våra tjänster, för att erbjuda dig en positiv upplevelse på ett helt transparent sätt.

Tack vare denna policy kan vi ta hänsyn till dina krav och uppfylla dina förväntningar.

För att respektera ditt förtroende, ELION BOUTIQUE, garanterar vi primärt skyddet av dina personuppgifter, liksom konfidentialiteten för våra kunder (nedan kallade "Dina uppgifter").

För fullständig öppenhet gentemot dig och för att garantera en säker användning av vår webbplats www.sublimamarta.com i alla dess tillgängliga versioner och relaterade applikationer (nedan kallad "Webbplatsen www.sublimamarta.com"), tillhandahåller vi information om hur vi hanterar dina uppgifter, så att våra tjänster alltid är i enlighet med dina rättigheter. På detta sätt säkerställer vi säkerhet, konfidentialitet och integritet för din personliga information över alla våra plattformar.

Vår policy och vi själva garanterar att alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för skydd av dina uppgifter mot avslöjande, förlust eller ändring vidtas. Därför ger vi dig alla nödvändiga verktyg för att lätt förstå hur vi behandlar dina uppgifter. Dessa uppgifter kommer endast att lagras under den tid som krävs för hantering och behandling. Du kan naturligtvis när som helst få tillgång till dina uppgifter och ändra dem eftersom de är tillgängliga på dina personliga sidor på webbplatsen www.sublimamarta.com.

För detta ändamål strävar vi efter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att vara i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Således förbinder sig ELION BOUTIQUE härmed genom denna policy för skydd av dina personuppgifter att respektera de grundläggande principerna i den allmänna dataskyddsförordningen och fransk lagstiftning om skydd av personuppgifter, genom att tillhandahålla information om existensen och metoderna för den här tillämpade databehandlingen (avsnitt 3), dina rättigheter om dina uppgifter samt genom att själva tillämpa dessa rättigheter (avsnitt 6 och 10). All information om eventuella överföringar till tredjeland eller mottagare finns också tillgänglig, liksom lagringstiden för insamlade uppgifter (avsnitt 5) och säkerhetsåtgärderna (avsnitt 9).

VEM ÄR DU?

När vi hänvisar till "du" i denna sekretesspolicy är det helt enkelt för att den är direkt relaterad till dig och berör dig som kund hos ELION BOUTIQUE, om du har gjort en beställning på webbplatsen www.sublimamarta.com som kund hos ELION BOUTIQUE, om du har skapat ett kundkonto men inte beställt några produkter eller tjänster, eller om du har surfat som besökare på webbplatsen www.sublimamarta.com  utan att ha skapat ett kundkonto eller gjort en beställning.VEM ÄR VI?


Denna webbplats publiceras av ELION BOUTIQUE 80 avenue Marie-Curie 77600 Bussy-st-Georges och genomför som sådan olika behandlingar av dina uppgifter i egenskap av registeransvarig.I VILKA SYFTEN BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?


3.1 När samlar vi in dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan samlas in om du besöker webbplatsen www.sublimamarta.com  med hjälp av cookies, om du skapar ett kundkonto på webbplatsen www.sublimamarta.com , om du gör en beställning på en av våra produkter eller tjänster eller om du samtycker till att vara medlem i våra nyhetsbrev (SMS, e-post).Vi använder dina personuppgifter för att göra ditt surfande på webbplatsen www.sublimamarta.com  smidigare och för att erbjuda dig en mer personlig upplevelse. Detta gör det möjligt för oss att bättre behandla dina beställningar, göra delbetalning tillgänglig, förhindra bedrägerier, ge återbetalningar vid behov och hantera dina kundomdömen.


Marknadsföringstexter och meddelanden (om tillämpligt): Genom att ange ditt telefonnummer i kassan och initiera ett köp, prenumerera via vår prenumeration eller ett nyckelord godkänner du att vi får skicka SMS-notiser (för din beställning, inklusive påminnelser om övergiven varukorg) och SMS-marknadseringserbjudanden. Marknadsföringssms kommer inte att överstiga X per månad. Du kan avregistrera dig från alla andra textmeddelanden genom att klicka på länken för avregistrering. För att skicka textmeddelanden eller använda automatiserade meddelanden krävs att du tillhandahåller telefonnummer eller namn på mottagare till vår importör. Vi lagrar och använder dessa uppgifter för att visa dig analysen och resultaten av kampanjen, inklusive meddelandenas leveransstatus, sändningsstatus och, i vissa fall, om köpet resulterade i en försäljning. Om du väljer att använda vår länkförkortare i textmeddelanden samlar vi in information om huruvida länken klickades eller inte och använder den för att visa resultaten i din analys. Alla andra tjänster från tredje part som du väljer att använda utanför smsbump.com (länkförkortare från tredje part, GA-spårning etc.) hänvisas till deras specifika policyer för tredje part som du måste godkänna. När vi skickar textmeddelanden kommer vi att överföra uppgifterna till vår textmeddelandeoperatör för att genomföra leveransen. Uppgifter delas endast med vår operatör när en marknadsföringskampanj inleds. Om dina mottagare inte längre vill ta emot meddelanden ska de svara på meddelandet med STOP eller kontakta oss på nedanstående e-postadress så att vi kan avregistrera dem.

3.2. Din navigering på webbplatsen www.sublimamarta.com 


För att du ska kunna navigera på webbplatsen www.sublimamarta.com  behandlar vi dina uppgifter med ditt samtycke som rättslig grund för detta.3.3. Behandling av dina beställningar

Vi använder dina uppgifter för att behandla dina beställningar.

Den användning vi gör av dem tjänar till att hantera förmedling, kundrelationer (och sådana via sociala nätverk), vår eftermarknadsservice och distansförsäljning, våra åtgärder i samband med hanteringen av marknadsföring och kommersiell prospektering för webbplatsen www.sublimamarta.com  samt för hantering, leveranser och transport av beställningar.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är fullgörandet av avtalet mellan de två parterna (du och vi).

ELION BOUTIQUE s rättsliga skyldighet är den rättsliga grunden för behandlingen, när det gäller hanteringen av produktåterkallelsen. Ditt samtycke eller vårt legitima intresse är, i förekommande fall, den rättsliga grunden för behandlingen för marknadsföring och affärsutveckling. Ditt samtycke är den rättsliga grunden för genomförandet av "flash"-betalningen.


3.4. Betalning i delbetalningar

För beställningar som berörs av delbetalning och för vissa kunder behandlas dina uppgifter för att kunna erbjuda dig denna typ av betalning. Genomförandet av avtalet mellan de två parterna är den rättsliga grunden för databehandlingen. Ditt samtycke förblir dock grunden för behandlingen av dina bankuppgifter.


3.5. Kundrecensioner

För att kunna dela dina åsikter med våra kunder och besökare samt för att du ska kunna lämna din åsikt på webbplatsen www.sublimamarta.com  använder vi dina uppgifter på rättslig grund av ditt samtycke eller legitimt intresse.3.6. Insamling av betalningar och bekämpning av bedrägerier

För att möjliggöra insamling av betalningar och bedrägeribekämpning använder vi dina uppgifter.

Detta gör det också möjligt för oss att garantera betalningssäkerheten.

Genomförandet av detta avtal mellan de två parterna samt ELION BOUTIQUE:s legitima intresse i egenskap av registeransvarig är de rättsliga grunderna för denna behandling.


3.7. Förvaltning av ELION BOUTIQUE:s reklamavdelning.


ELION BOUTIQUE:s reklamförvaltningsverksamhet sköts genom användning av dina uppgifter.

Detta gör det möjligt att utöka våra uppgifter om kunder och potentiella kunder, att hantera underhåll och teknisk verksamhet för potentiella kunder, handelsstatistik och studier av reklamkampanjer, uppdatering av filerna för kundundersökningar för den organisation som ansvarar för hanteringen av invändningar mot kundundersökningar per telefon, för värvningar, för installation av våra tävlingar och lotterier eller andra åtgärder med reklamändamål, med undantag för penningspel och hasardspel på nätet.

De rättsliga grunderna för de ovannämnda omnämnandena är användarens samtycke eller ELION BOUTIQUE:s legitima intresse.

 

VART TAR DINA UPPGIFTER VÄGEN?

Dina uppgifter överförs till flera interna avdelningar på www.sublimamarta.com 

De skickas inte till tredje part, utom i de situationer som anges nedan:

För att kunna behandla dina beställningar kan dina personuppgifter överföras till flera tjänsteleverantörer som är specialiserade på banktransaktioner, kundrelationer, service efter försäljning, leveranser, IT-utveckling, förvaltning av anläggningar eller tillhandahållande av garantier eller försäkringar.

För genomförandet av betalning i x tider kan dina uppgifter delas med tjänsteleverantörer som betalnings- och transaktionscenter (banker etc.) eller callcenter för hantering av affärsprocesser eller kundupplevelser, eller, när det gäller kundrecensioner, med en förvaltare för insamling och behandling av kundrecensioner.
Annonsnätverket på www.sublimamarta.com förvaltas tack vare dina uppgifter av nätverkets kunder och annonsörer.LAGRING AV UPPGIFTER

De uppgifter som samlas in av www.sublimamarta.com  sparas endast under den tid och den assistans som krävs för att inrätta och genomföra den verksamhet som nämns i punkt 3 i vår personuppgiftspolicy.


Vi behåller vissa uppgifter som samlas in av www.sublimamarta.com  under en viss tid:


I aktuella arkiv för prospekt, under 3 år från och med den sista kontakten med kunden (de kan alltså konsulteras av ELION BOUTIQUE:s tjänster). Vi gör ingen mellanliggande arkivering av dessa uppgifter (när det gäller uppgifter som utgör ett administrativt intresse för vissa tjänster, t.ex. tvister, fastställs lagringsperioderna i tillämpliga preskriptionsregler).

När det gäller våra beställningar kommer dina uppgifter att arkiveras i de löpande arkiven i 5 år från det att användningen av kundens beställningar har upphört, och i de mellanliggande arkiven i 5 år från det att bevarandet i de löpande arkiven har upphört. Samma sak gäller för kunderna.

Bankuppgifter sparas i de aktuella arkiven under hela bankkortets giltighetstid (plus en dag). Det finns ingen mellanliggande arkivering av bankuppgifter.

Cookies och deras användning och tidsramar beskrivs närmare i punkt 7 i vår policy.

UTÖVA DINA RÄTTIGHETER


6.1. Du har rätt att begära tillgång till, ändring och rättelse av dina uppgifter.


6.2. Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter.

Viktig anmärkning: för att göra detta måste du ifrågasätta riktigheten av dina personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska kunna kontrollera deras riktighet. Eller om du anser att vår användning av dina personuppgifter är olaglig kan du begära att vi begränsar vår användning av dina personuppgifter och inte raderar dem. Vi behöver inte längre använda dina uppgifter för de ändamål som nämns i punkt 3, men dina uppgifter är fortfarande användbara för att fastställa, utöva eller försvara dina lagliga rättigheter, om du beslutar att utöva din rätt att invända under den tid som krävs för att kontrollera om de legitima skäl som vi åberopar har företräde framför dina.


6.3. Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas.

Om du begär att dina personuppgifter ska raderas har ELION BOUTIQUE fortfarande möjlighet att behålla dem i ett mellanliggande arkivformat så länge som det är nödvändigt för att uppfylla sina rättsliga, bokförings- och skattemässiga skyldigheter.


6.4. Du har rätt att utöva din rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för kommersiella prospekteringssyften.

Vid prospektering via e-post har du rätt att begära ändring eller avregistrering av nyhetsbrev genom att klicka på hypertextlänken "avregistrera" som finns i alla nyhetsbrev, eller genom att navigera direkt till kontaktsidan på webbplatsen www.sublimamarta.com 


Om du får SMS-avrop är det möjligt att avregistrera dig genom att skicka texten "STOP SMS" till 36007 eller genom att gå till kontaktsidan på webbplatsen www.sublimamarta.com 
6.5. Du har rätt att överföra efterhandsprivilegier när det gäller bevarande, radering och överföring av dina personuppgifter.

Om denna typ av rättigheter saknas har dina efterträdare och arvingar möjlighet att kommunicera med ELION BOUTIQUE för att få tillgång till användningen av dessa uppgifter och för att möjliggöra en "organisering och reglering av arvet efter den avlidne" och/eller att stänga kontot på webbplatsen och/eller att begära att behandlingen av personuppgifterna inte ska fortsätta.

Du kan också begära att dina uppgifter inte lämnas ut till tredje part vid dödsfall.


6.6. Du har rätt att begära din rätt till överförbarhet.


6.7. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen på denna rättsliga grund.

Viktigt förtydligande: Om du bestämmer dig för att återkalla ditt samtycke kommer detta inte att påverka lagligheten av de användningar som gjorts före ditt återkallande av samtycke.

6.8. Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten (i Frankrike CNIL: www.cnil.fr).

För att utöva dina rättigheter ska du skicka ditt klagomål (tillsammans med din e-postadress, namn, förnamn, kopia av ditt identitetskort och postadress) till ELION BOUTIQUEs dataskyddsdelegation via e-post till contact@achetezmalin.fr och/eller via post.

Inom högst en (1) månad efter det att vi mottagit klagomålet kommer vi att skicka ett svar till dig.


COOKIES


7.1. Vad är en cookie?

När du navigerar på en webbplats som ELION BOUTIQUEs webbplats kan denna sedan, enligt ditt val, lägga in en textfil på din mottagare (dator, telefon eller surfplatta) med hjälp av din navigator.

Denna textfil kallas COOKIE. Denna cookie gör det sedan möjligt för webbplatsen www.sublimamarta.com  att under den föreskrivna giltighetstiden eller registreringen av cookien identifiera din mottagare som används när du gör ett nytt besök.

Endast den som utfärdar cookien kan läsa eller ändra informationen i cookien.


7.2. Vad används cookies på www.sublimamarta.com för?


Olika typer av cookies kan kategoriseras. Vissa av dem utfärdas direkt av ELION BOUTIQUE och dess tjänsteleverantörer, men vissa kommer ibland från tredjepartsföretag.


7.2.1. Cookies som utfärdas av www.sublimamarta.com och dess tjänsteleverantörer


Det finns flera kategorier av cookies som kan finnas på din sändare när du surfar på vår webbplats:

7.2.1.1. Viktiga" cookies

För att få tillgång till vår webbplats är "viktiga" cookies nödvändiga, till exempel för att kunna göra en beställning.
Om de inte finns kan du få problem när du surfar på webbplatsen och inte kunna göra en beställning.

De "nödvändiga" kakorna gör det också möjligt för www.sublimamarta.com  att övervaka sin verksamhet.

De kan införas på din sändare av www.sublimamarta.com eller av dess tjänsteleverantörer.7.2.1.2. Analytiska och personaliserings cookies

Cookies för "analys och personalisering" är inte obligatoriska, de gör det möjligt för oss att underlätta dina sökningar, optimera din upplevelse hos oss och tack vare dem kan vi bättre rikta in oss på dina förväntningar samt anpassa våra erbjudanden och maximera organisationen av vår webbplats.


7.2.1.3. Cookies för "reklam".

Reklamcookies visas i de utrymmen som är reserverade för reklam på vår webbplats. Intresset för dig är att din surftid förbättras och optimeras genom att erbjudanden och annonser som är relevanta för dig presenteras.

För att göra detta kommer "reklam"-cookies att rikta in sig på dina förväntningar i realtid och erbjuda dig reklaminnehåll som är anpassat till dina önskemål och intressen för tillfället, genom din senaste surfhistorik på andra webbplatser.
På så sätt kan vi undvika att presentera dig reklaminnehåll som inte är av intresse för dig. Samtidigt föredrar ELION BOUTIQUE att dess erbjudanden och annonser presenteras för användare som är intresserade av dem.

Det annonsinnehåll som erbjuds kan innehålla cookies som utfärdas av www.sublimamarta.com  eller dess tjänsteleverantörer, eller av tredje part genom att en cookie associeras med en annonsörs annonsinnehåll.

 

7.2.2. Cookies som utfärdats av tredje part

Tredje parter som använder cookies på vår webbplats använder sina egna sekretesspolicyer. Dessa cookies är inte nödvändiga för användningen av vår webbplats.


7.2.3. Cookies som utfärdas av tredjepartsapplikationer som är integrerade på vår webbplats

När du surfar på vår webbplats kan vi inkludera programvaruapplikationer från tredje part på vår webbplats för att ge dig möjlighet att dela innehåll och/eller din åsikt från vår webbplats med andra, till exempel när du klickar på knapparna "dela" eller "gilla" på sociala nätverk.

Dessa sociala nätverk kan sedan använda dessa knappar för att identifiera dig även om du inte har använt dem när du surfar på webbplatsen. Det är möjligt för dem att göra detta om du när du senast besökte webbplatsen samtidigt var inloggad eller aktiv på din sändare i det sociala nätverket. Vi har ingen kontroll över vad de gör eller vilka uppgifter de har.

Om du vill veta mer om hur dina uppgifter och ditt reklaminnehåll används kan du gå till ditt sociala nätverk och läsa deras sekretesspolicy. Du bör sedan kunna använda dessa policyer för att hantera dina inställningar enligt dina preferenser på användarkontona för varje socialt nätverk du är registrerad på.


Om du vill se sekretesspolicyn för de ovannämnda sociala nätverken klickar du på det sociala nätverket som du vill ha:

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/fr/tos
Google +: https://policies.google.com/terms?hl=fr


När det gäller vårt annonsnätverk vill vi påminna dig, som nämnts ovan, om att alla våra annonser kan innehålla cookies från tredje part (annonsör som är ursprunget till den presenterade annonsen, tredjepartsleverantörer av annonsörens tjänster, etc.).
De kan därför, med hjälp av dessa cookies och under den föreskrivna giltighetstiden för dessa, föreslå annonser på de platser som gjorts tillgängliga för annonser från tredje part, räkna antalet innehåll som de föreslår i våra utrymmen, känna till publiken för dessa annonser och antalet klick; tack vare detta kommer de att kunna kräva de summor som de har rätt till och upprätta sin statistik. De kan också veta att din avsändare är den som tidigare har besökt en annan webbplats som innehåller en av deras annonser, och därför kan de rikta sig till dig och vid behov personalisera sitt innehåll.


7.3. De alternativ som erbjuds av din webbläsarprogramvara (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome osv.).

Din webbläsarprogramvara innehåller många alternativ som du kan justera enligt dina preferenser. Du kan sedan välja om du vill acceptera cookies i din webbläsare eller inte.

Men om du väljer att acceptera registreringen av dessa kakor på din avsändare kommer dessa automatiskt att registreras på din avsändare när du besöker webbplatser eller innehåll med kakor närvarande.

Beroende på dina preferenser kan du välja att aktivera en påminnelse som frågar dig om du accepterar eller avvisar cookies innan de lagras, eller så kan du när som helst vägra att acceptera lagring av cookies på din avsändare.

Det är dock viktigt att notera att de val du gör när du ställer in dessa parametrar kan ändra eller förändra din navigering på Internet eller på vissa webbplatser eller tjänster som kräver användning av dessa cookies (t.ex. när du gör en beställning på vår webbplats).

Om du föredrar att vägra dessa cookies på din sändare eller att radera de redan sparade, avstår vi från allt ansvar för konsekvenserna av förändringen av våra tjänsters funktionssätt, som skulle bli följden av att våra tjänster inte kan spara eller ha tillgång till de cookies som används för deras funktionssätt.


7.3.1. Hur väljer du dina alternativ beroende på din webbläsare?

Du har olika alternativ och valmöjligheter beroende på din webbläsare. För att få mer information kan du konsultera hjälpmenyn i din webbläsare.

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR


Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647


Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies


Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN

I de flesta fall lagras dina uppgifter inom Europeiska unionen.

När våra tjänsteleverantörer finns i länder utanför Europeiska unionen delar vi dock vissa av dina uppgifter med tredjeländer, till exempel med tredjeländer där Europeiska kommissionen inte har genomfört en bedömning av överensstämmelse.

I detta fall vidtar vi åtgärder för att se till att sådan datadelning sker i enlighet med relevanta bestämmelser och att skyddet av din integritet och dina grundläggande rättigheter garanteras (t.ex. genom att använda Europeiska kommissionens avtalsklausuler).
Dataskyddsombudet kan på begäran ge dig mer information om dataöverföringen.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Med de tekniska och organisatoriska åtgärder som vi vidtar kan vi garantera en säkerhetsnivå som motsvarar riskerna för fysiska personers rättigheter och friheter med avseende på de punkter som nämns i punkt 2. I samband med detta tar vi hänsyn till ursprunget, omfattningen, sammanhanget, kostnaderna och kunskapsläget, ändamålen med behandlingen, men även de identifierade riskerna.

Dessutom är vi uppdaterade med säkerhetsstandarden PCI DSS för betalkortsindustrin, vilket återspeglar vårt engagemang för säkerhet.


PROFILERING OCH AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Genom den automatiserade behandling som vi använder (t.ex. profilering) är du föremål för rättsverkningar som påverkar dig.
Detta är nödvändigt för att ingå eller fullgöra avtalet mellan dig och oss.
På så sätt kan vi erbjuda och genomföra automatiserad kundidentifiering och "4 x betalning". Grunden för detta är analysen av olika variabler som rör typen av produkter, beställda tjänster eller kundprofilen.

Om risken med denna statistik bedöms vara för hög (bedrägeri/icke betalt) kommer denna betalningsmetod inte att erbjudas.

Om du vill kan du dock få ett mänskligt ingripande även om besluten är automatiserade, du kommer att kunna ge din åsikt och/eller motsätta dig det automatiska beslutet.

UPPDATERING OCH ÖVERSYN AV POLICYN

Vår personuppgiftspolicy kommer att uppdateras närhelst det behövs för att alltid vara i enlighet med de bestämmelser som gäller för skyddet av dina uppgifter (minst vart tredje (3) år).

Den 20 juni 2019.