Mascara Vibely™ Extensions

Mascara Vibely™ Extensions

X

32 minuter sedan

En person köpte denna produkt

X

5 minuter sedan

En kund köpte denna produkt

X

32 minuter sedan

LILI köpte den här produkten

X

21 minuter sedan

Melissa köpte den här produkten

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
KONSUMENT KUND KUNDArtikel 1 - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER - TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ("Allmänna försäljningsvillkor") fastställer parternas rättigheter och skyldigheter när det gäller onlineförsäljning av produkter som erbjuds av ELION BOUTIQUE ("Företaget").

1.2 Varje beställning som görs på webbplatsen www.sublimamarta.com förutsätter ett preliminärt godkännande och utan inskränkning av dessa allmänna försäljningsvillkor, som omfattas av fransk lag. Dessa allmänna villkor utgör därför en integrerad del av avtalet mellan kunden och företaget. De är fullt ut verkställbara mot Kunden, som förklarar att han/hon har läst dem och accepterat dem, utan begränsning eller reservation, innan han/hon gör sin beställning.

1.3 Dessa allmänna villkor ska tillämpas på varje Beställning som görs av en myndig person som agerar som konsument. Kunden intygar därför att han/hon är en fysisk person över 18 år som agerar för ändamål som inte faller inom ramen för hans/hennes kommersiella, industriella, hantverksmässiga, liberala eller jordbruksverksamhet. Han/hon bekräftar att han/hon har full kapacitet att engagera sig när han/hon gör en beställning och förbinder sig att lämna sanningsenlig information om sin identitet.

1.4 EXKLUSION: Personer som agerar i yrkesmässig egenskap, dvs. fysiska eller juridiska personer, offentliga eller privata, som agerar för ändamål inom ramen för sin kommersiella, industriella, hantverksmässiga, liberala eller jordbruksverksamhet, även om de agerar i en annan yrkesverksammas namn eller på uppdrag av en annan yrkesutövare, är uttryckligen uteslutna från tillämpningsområdet för dessa allmänna villkor.
Yrkesverksamma som vill göra en beställning hos företaget uppmanas att kontakta oss direkt.

1.5 De allmänna villkor som är tillämpliga på varje Beställning är de som gäller vid betalningsdatumet (eller första betalningen i händelse av flera betalningar) för Beställningen. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra dem genom att publicera en ny version på sin webbplats. Dessa allmänna villkor kan läsas på företagets webbplats på följande adress: www.sublimamarta.com och kan laddas ner i pdf-format.


Artikel 2 - SLUTNING AV ONLINE-KONTRAKTET

2.1. Beställningsprocess


För att köpa en eller flera produkter på webbplatsen väljer kunden varje produkt och lägger den i sin varukorg. När han/hon har gjort sitt val måste han/hon bekräfta sin korg för att kunna genomföra beställningen (1:a klick).

I detta skede omdirigeras kunden till en sida med följande innehåll
En sammanfattning av de valda produkterna, motsvarande priser, leveransvillkor och kostnader. Det är sedan upp till Kunden att kontrollera och vid behov korrigera innehållet i sin korg.
Dessa allmänna villkor. Det är Kundens ansvar att läsa dem noggrant innan han eller hon bekräftar hela beställningen.

Denna validering av beställningen efter att ha kontrollerat korgen och läst de allmänna villkoren (2:a klick) ska anses utgöra ingåendet av avtalet och kunden erkänner att 2:a klick innebär en betalningsskyldighet för hans/hennes del.

Kunden omdirigeras sedan till betalningssidan. Kunden kan välja mellan de olika betalningsmetoder som erbjuds och fortsätta att betala sin beställning.

När beställningen har bekräftats och betalningen har gjorts får kunden ett bekräftelsemeddelande från företaget till den e-postadress som han/hon angav för att skapa sitt konto. Detta meddelande innehåller följande i pdf-format
Sammanfattning av beställningen (valda produkter, pris, leveransvillkor och kostnader);
Exakt identifiering av företaget ELION BOUTIQUE och dess verksamhet;
Beställningens nummer;
Villkoren och ångerformuläret;
Dessa allmänna villkor i pdf-format.

Om Beställningsbekräftelsen inte har mottagits rekommenderas kunden att kontakta företaget via kontaktformuläret på webbplatsen.

Kunden får då en elektronisk inköpsfaktura, som Kunden uttryckligen accepterar.

Kunden rekommenderas starkt att spara detta bekräftelsemeddelande och inköpsfakturan, som också skickas till honom i elektroniskt format, eftersom dessa dokument kan uppvisas som bevis för avtalet.

2.2 Företagets vägran att bekräfta beställningen

Företaget förbehåller sig rätten att vägra godkänna din beställning av någon legitim anledning, inklusive t.ex.
Beställningar som inte överensstämmer med de allmänna villkoren;
Beställda kvantiteter som inte motsvarar normal användning av en konsumentkund;
utebliven betalning av en tidigare beställning eller en pågående tvist om en tidigare beställning;
Misstanke om bedrägeri i samband med beställningen (med stöd av en mängd bekräftande bevis).

 

Artikel 3 - SPECIFIKATIONER OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR PRODUKTERNA

3.1 Produktspecifikationer

De väsentliga egenskaperna hos varorna och deras respektive priser görs tillgängliga för kunden på företagets webbplatser, liksom, i förekommande fall, information om hur produkten ska användas.

Även om företaget vidtar rimliga åtgärder för att se till att specifikationerna är korrekta, tillhandahålls sådana specifikationer, med vissa undantag, t.ex. prisinformation, av företagets leverantörer. Företaget tar därför inget ansvar för eventuella fel som kan finnas i specifikationerna.

Specifikationerna presenteras i detalj och på franska. Parterna är överens om att illustrationer, videor eller foton av de produkter som offertas till försäljning inte har något avtalsvärde. Giltighetstiden för offre av Produkterna samt deras priser anges på Företagets webbplatser.

3.2 Produkternas tillgänglighet

Produkternas erbjudanden är giltiga inom ramen för de lager som är tillgängliga hos våra leverantörer. Denna tillgänglighet för Produkterna anges normalt på den specifika sidan för Produkten.

I den mån företaget inte reserverar lager (utom i det särskilda fallet med Produkter som anges som förbeställningar på produktsidan), innebär dock inte placeringen av en Produkt i kundvagnen någon absolut garanti för att Produkten och dess pris är tillgängliga.

Om en produkt blir otillgänglig efter det att kundens beställning har bekräftats ska företaget omedelbart informera kunden via e-post. Beställningen ska automatiskt annulleras och företaget ska återbetala priset för den ursprungligen beställda produkten samt alla belopp som betalats för beställningen.

Om beställningen innehåller andra produkter än den som inte längre är tillgänglig kommer dessa att levereras till kunden och leveranskostnaderna återbetalas inte.


Artikel 4 - PRODUKTPRISER

4.1 Referenspriser som anges på webbplatserna

Referenspriset för de Produkter som erbjuds på webbplatsen är det pris som rekommenderas av varumärket, tillverkaren eller dess officiella representant. I annat fall är det ett pris som fastställs enligt de priser till vilka produkten vanligen säljs i en panel av återförsäljare som distribuerar den. Detta pris uppdateras så snart varumärket, tillverkaren eller dess officiella representant meddelar ett nytt rekommenderat pris för produkten eller så snart det pris som tillämpas inom panelen av återförsäljare ändras.

4.2 Ändring av de priser som anges på webbplatserna

Produkternas priser anges på de sidor som beskriver produkterna. De anges exklusive skatt, tullar och fraktkostnader. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna på Produkterna i enlighet med gällande lagstiftning.

De beställda Produkterna faktureras på grundval av det pris som gäller på webbplatsen när beställningen bekräftas.

4.3 Produktpriser

I den mån många Produkter importeras från utlandet (utanför Europeiska unionen) på kundernas begäran, anges priserna på Produkter som säljs via webbplatserna i euro exklusive skatter (exklusive moms och tullar) om inget annat anges. De fastställs exakt på de sidor som beskriver produkterna. De anges också i euro exklusive skatt (exklusive moms och tullar), om inget annat anges, på sidan för beställning av produkten och exklusive specifika fraktkostnader.

Produkternas priser inkluderar inte importmoms, importskatter eller tullar, som måste betalas i tillägg och som helt och hållet ska bäras av kunden, som är ansvarig för dessa skatter i egenskap av mottagare av produkten.

Priserna på produkten/produkterna inkluderar inte kostnader för förpackning, emballage, frakt, transport, försäkring och leverans av produkten/produkterna till leveransadressen.

4.4 Betalning av skatter

Kunden är ensam ansvarig för deklaration och betalning av importmoms vid tullklarering av Produkten. Kunden kan bli skyldig att betala importmoms. I den mån företaget inte är ansvarigt för denna skatt ska företaget inte vara ansvarigt för återbetalning av sådan skatt.

För alla produkter som skickas utanför Europeiska unionen och/eller franska utomeuropeiska departement och territorier beräknas priset automatiskt exklusive skatt på fakturan. Tullar eller andra lokala skatter eller importtullar eller statliga skatter kan i vissa fall vara betalbara. Företaget har ingen kontroll över dessa tullar och belopp.

De ska betalas av kunden och är kundens ansvar (deklarationer, betalning till behöriga myndigheter osv.). I detta avseende uppmanar företaget kunden att inhämta information om dessa aspekter från motsvarande lokala myndigheter.

Artikel 5 - BETALNING AV PRODUKTPRISET

5.1 Tidpunkt för betalning

Betalning av hela priset för beställningen ska ske omedelbart efter det att beställningen har bekräftats.

Företaget kan i undantagsfall bevilja betalning i flera delbetalningar, särskilt med hänsyn till det belopp som ska betalas och dess kännedom om den berörda Kunden. Företaget är dock inte skyldigt att bevilja sådana betalningsvillkor. I en särskild situation kan kunden begära detta genom att kontakta företagets kundtjänst på följande adress kontakt@sublimamarta.com.

5.2 Betalningsmetoder

För att betala beställningen kan Kunden välja mellan olika betalningsmetoder:

Betalning med kreditkort:
Endast bankkort som är kopplade till ett bankinstitut i Frankrike eller internationella bankkort (Visa, MasterCard, American Express och Maestro) accepteras. Kunden garanterar företaget att han/hon har nödvändiga tillstånd för att betala med det använda bankkortet. Kunden bekräftar uttryckligen att åtagandet att betala med kort är oåterkalleligt och att meddelandet av hans/hennes bankkortsnummer utgör ett tillstånd att debitera hans/hennes konto upp till det totala belopp som motsvarar de beställda produkterna. Beloppet kommer att debiteras i samband med att beställningen bekräftas.
Betalningar med kreditkort sker via en säker betalningsplattform och informationen på de kreditkort som kommuniceras gynnas av SSL-krypteringsprocessen.

Betalning via Paypal
Betalning via Paypal accepteras upp till en gräns på 1 000 euro.
Det betonas att om man använder sig av detta betalningssätt läggs de allmänna användarvillkoren för Paypal, som finns på deras webbplats, till dessa allmänna villkor.

Betalning med kuponger och/eller kampanjkoder
Kuponger och/eller kampanjkoder som utfärdas av företaget kan användas för att betala hela eller delar av beställningen. Dessa kuponger och/eller kampanjkoder är endast giltiga en gång. Vid försök till bedrägeri med kuponger och/eller kampanjkoder kan företaget annullera beställningen helt och hållet.

Om de officiellt ackrediterade organen vägrar att godkänna betalningen eller om beställningen inte betalas förbehåller sig företaget rätten att avbryta och/eller annullera beställningen.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst avbryta någon av betalningsmetoderna, i synnerhet om en leverantör av betalningstjänster inte längre erbjuder den använda tjänsten eller om det uppstår en tvist med en kund om en tidigare beställning.

Företaget förbehåller sig rätten att införa ett förfarande för kontroll av beställningar som syftar till att säkerställa att ingen använder en annan persons bankuppgifter utan dennes vetskap. Som en del av denna verifieringsprocess kan Kunden uppmanas att skicka en kopia av en identitetshandling, ett adressbevis och en kopia av det bankkort som använts för betalningen till företaget via e-post eller post. Exakta uppgifter om det exakta innehållet i den begärda informationen (för att bevara sekretessen för dess uppgifter) kommer att meddelas kunden vid verifieringen. Beställningen kommer att godkännas först efter mottagande och kontroll av de skickade dokumenten.


Artikel 6 - LÄVERING - AVDELNING - MOTTAGNING

6.1 Leverans

Innan beställningen bekräftas ska företaget förse kunden med information om de olika leveranssätten och deras respektive priser. När Kunden har valt leveransmetod ska Företaget ge Kunden en beräknad leveranstid.

Företaget kommer att göra sitt yttersta för att se till att produkten/produkterna levereras senast på det planerade leveransdatumet. I händelse av svårigheter förbinder sig företaget att omedelbart kontakta kunden för att informera denne och söka en lämplig lösning.

Lufttransport, frakt och/eller leverans av produkten/produkterna ska betalas i sin helhet av kunden ("leveranskostnader"). Dessa leveranskostnader ingår i det slutliga pris som faktureras kunden vid beställningen. Eventuella tullar ingår dock inte i det pris som företaget fakturerar kunden.

Beroende på de metoder som kunden väljer kommer leveransen att ske antingen till den adress som kunden anger eller, i förekommande fall, till en reläpunkt som kunden väljer från listan över tillgängliga punkter. Det är därför kundens ansvar att kontrollera de uppgifter som lämnats för leveransen, eftersom han/hon ensam är ansvarig för eventuella misslyckade leveranser på grund av ofullständiga eller felaktiga uppgifter.

6.2 Tullklarering

Vid köpet köper kunden produkten skattefritt och blir importör av den köpta produkten i egenskap av mottagare av produkten.

Kunden ansvarar därför särskilt för import och tullklarering av produkten hos de lokala tullkontoren. Beroende på beställningens pris kan kunden uppmanas att betala tullavgifter (för produkter med ett tullvärde på över 150 euro).

Kunden är ensam ansvarig för deklarationen av tullar vid tullklarering av produkten. Dessa tullar, som inte faktureras kunden av företaget, är inte företagets ansvar. Företaget är därför inte ansvarigt för återbetalning av sådana tullar.

6.3. Mottagningsbevis

Vid mottagandet av produkten förbinder sig kunden att kontrollera att produkten är komplett och att den inte är skadad.

I händelse av en avvikelse ska Kunden kontakta Företagets kundtjänst inom tre dagar (exklusive helgdagar) efter datumet för mottagandet av Produkten. Ett klagomål som lämnas in efter denna tid kan inte behandlas.


Artikel 7 - ÅTERTAGANDE

7.1 Princip och tidsfrist

Kunden har rätt att häva Försäljningsordern inom fjorton (14) kalenderdagar från dagen för mottagandet av Försäljningsordern, utan att ange något skäl. Vid en beställning av flera produkter ska tidsfristen löpa från och med mottagningsdatumet för den sista produkten.

Om ångerrätten utövas inom ovannämnda period ska priset för den eller de köpta Produkterna och fraktkostnaderna återbetalas.

7.2 Undantag

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna L. 221-18 till L. 221-28 i konsumentlagen kan denna ångerrätt inte utövas för följande avtal.

Leverans av varor eller tjänster vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden utanför näringsidkarens kontroll och som kan inträffa under ångerfristen;
Leverans av varor som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som är tydligt personliga;
Leverans av varor som sannolikt försämras eller går ut snabbt;
Leverans av varor som konsumenten har öppnat förseglingen efter leveransen och som inte kan returneras av hygieniska skäl eller hälsoskyddsskäl;
Leverans av varor som efter leveransen och på grund av sin beskaffenhet är oskiljaktigt blandade med andra varor;
Leverans av alkoholhaltiga drycker vars leverans försenas mer än trettio dagar och vars värde som överenskommits vid avtalets ingående beror på fluktuationer på marknaden utanför näringsidkarens kontroll;
Underhålls- eller reparationsarbeten som ska utföras akut i konsumentens hem och som uttryckligen begärts av konsumenten, inom ramen för reservdelar och arbeten som är strikt nödvändiga för att klara av nödsituationen;
Leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara när konsumenten har öppnat förseglingen efter leveransen;
Leverans av tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationsavtal för sådana publikationer;
Avslutad vid en offentlig auktion;


7.3 Förfaranden för att utöva ångerrätten

För att utöva sin ångerrätt måste kunden informera företaget om sin avsikt att ångra sig antingen genom att fylla i standardformuläret, vars modell visas nedan, eller genom att skicka en otvetydig förklaring som uttrycker sin avsikt att ångra sig inom den 14-dagarsperiod som nämns ovan.

Förlaga till ångerblankett :

Till ELION BOUTIQUE, (www.sublimamarta.com ), Customer Service, 80 avenue Marie-Curie 77600 Bussy-st-Georges

Jag, undertecknad ______, meddelar härmed att jag frånträder avtalet om försäljning av nedanstående produkt:
Produktens namn :
Datum för beställning och mottagande :
Beställningsnummer :
Spårningsnummer för begäran om återkallelse :
Kundens namn :
Kundens adress :
Kundens underskrift: (endast om detta formulär anmäls på papper)
Datum :

Denna blankett ska skickas till företaget på en av följande adresser:
Om det skickas på papper till ELION BOUTIQUE, (www.sublimamarta.com), Customer Services, 80 avenue Marie-Curie 77600 Bussy-st-Georges
För elektronisk leverans, till följande adress: kontakt@sublimamarta.com

Kunden har 14 dagar på sig från det att meddelandet om sin ångerrätt skickats för att returnera produkten till företaget i originalförpackning, och kostnaderna för returkostnaden betalas uteslutande av kunden.

Produkterna måste returneras i ursprungligt skick och vara kompletta (förpackning, tillbehör, bruksanvisningar etc.) så att företaget kan återgå till försäljning. Vid mottagande av produkter som är öppnade, använda, ofullständiga, skadade eller smutsiga kommer företaget inte att återbetala kunden och kan till och med, om det anser det nödvändigt och lämpligt, hålla kunden ansvarig för produktens värdeminskning.

Om produkten returneras i enlighet med lagen och dessa allmänna villkor kommer företaget att återbetala alla belopp som kunden betalat, inklusive leveranskostnader, inom 14 dagar efter meddelandet om ångerrätt, om inte produkten returneras efteråt. I detta fall kommer företaget att genomföra återbetalningen först efter mottagande och kontroll av den returnerade Produktens skick.

Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmedel som kunden använde för att betala beställningen, om inte kunden uttryckligen godkänner ett annat betalningsmedel. Vid betalning med presentkort/reklamkod ska Kunden återbetalas antingen genom att skicka nya presentkort/reklamkoder för ett belopp som är identiskt med det belopp som betalats i denna form.


Artikel 8 - GARANTIER

8.1 Rättsliga garantier

Företaget förblir ansvarigt för brister i varornas överensstämmelse i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.217-4 och följande i den franska konsumentlagen, samt för dolda fel i de sålda varorna i enlighet med artiklarna 1641 och följande i den franska civillagen.

När konsumentkunden agerar inom ramen för den lagstadgade garantin om överensstämmelse (i enlighet med artiklarna L.217-4 och följande artiklar i den franska konsumentlagen) ska konsumentkunden :
Har en period på 2 år från leveransdatum för att agera.
Kan välja mellan att reparera eller byta ut produkten, med förbehåll för de kostnadsvillkor som anges i artikel L.217-9 i konsumentlagen.
Befrias från skyldigheten att bevisa förekomsten av bristande överensstämmelse under 24 månader efter leveransen av varan om produkten är ny, och under 6 månader efter leveransen om produkten säljs begagnad.

Kunden kan också besluta att agera inom ramen för den lagstadgade garantin mot dolda fel enligt artikel 1641 i civillagen, Kunden kan välja mellan att lösa försäljningen eller ett prisavdrag, i enlighet med artikel 1644 i civillagen.

Dessa rättsliga garantier gäller oberoende av eventuella avtalsgarantier.


Återgivning av tillämpliga texter

L.217-4 Code de la Consommation (konsumentlagen)
"Säljaren levererar en vara i enlighet med avtalet och är ansvarig för eventuella brister i överensstämmelsen som finns vid leveranstillfället. Han är också ansvarig för eventuella brister i överensstämmelse som beror på förpackningen, monteringsanvisningarna eller installationen när den senare har gjorts till hans ansvar enligt avtalet eller utförts under hans ansvar.L.217-5 Code de la Consommation (konsumentlagen)
"Varorna överensstämmer med avtalet:
1° Om den är lämplig för det ändamål som vanligtvis förväntas av liknande varor och, i förekommande fall :
- Om den motsvarar den beskrivning som säljaren gett och har de egenskaper som säljaren presenterade för köparen i form av ett prov eller en modell;
- om den har de egenskaper som en köpare med rätta kan förvänta sig med hänsyn till de offentliga uttalanden som gjorts av säljaren, producenten eller dennes företrädare, särskilt i reklam eller i märkningen;
2° eller om den har de egenskaper som parterna gemensamt har kommit överens om eller om den är lämplig för ett särskilt användningsområde som köparen önskar, som säljaren har fått kännedom om och som denne har godkänt.

L.217-9 Code de la Consommation (konsumentlagen)
"Vid bristande överensstämmelse kan köparen välja mellan att reparera eller byta ut varan. Säljaren får dock inte gå vidare enligt köparens val om detta val medför en kostnad som är klart oproportionerlig i förhållande till det andra alternativet, med hänsyn till varans värde eller felets betydelse. Han är då skyldig att, om detta inte är omöjligt, gå vidare enligt den metod som köparen inte har valt.

L.217-12 Konsumentskyddslagen
"Den åtgärd som följer av bristande överensstämmelse preskriberas inom två år från varans leverans.

1641 i civillagen.
"Säljaren är bunden av garantin för dolda fel i den sålda varan som gör den olämplig för den användning för vilken den var avsedd, eller som minskar denna användning så mycket att köparen inte skulle ha förvärvat den, eller endast skulle ha gett ett lägre pris för den, om han hade känt till dem.

1648 i civillagen
"Talan till följd av redhibitära fel måste väckas av köparen inom två år från det att felet upptäcktes. [...] "


8.2 Tillverkarens garanti

Vissa Produkter som säljs på Webbplatsen omfattas av en avtalsgaranti som beviljas av Produktens leverantör eller tillverkare och som företaget inte är direkt part i.

Förekomsten av denna typ av garanti nämns i förekommande fall på den specifika sidan för produkten.
Om kunden vill använda sig av denna garanti ska han/hon informera företaget genom att kontakta kundtjänsten och ta del av villkoren för tillämpningen av garantin, som i allmänhet finns i lådan som rör produkten.

Det erinras om att förmånen av tillverkarens garanti inte hindrar tillämpningen av de rättsliga bestämmelserna om den rättsliga garantin om överensstämmelse och den rättsliga garantin om dolda fel.


Artikel 9 - SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Som en del av affärsförhållandet samlar företaget, som ansvarar för behandlingen, in en viss mängd obligatoriska personuppgifter (inklusive i synnerhet efternamn, förnamn, leveransadress etc. som är markerade med en asterisk) som är absolut nödvändiga för att behandla beställningen, hantera affärsförhållandet, sammanställa statistik och uppfylla företagets rättsliga och regulatoriska förpliktelser. De sparas i 5 år från det att avtalet har upphört att gälla.

Om kunden inte lämnar dessa uppgifter är det omöjligt att behandla beställningen.

Dessa uppgifter är avsedda för intern användning av företaget, men kan överföras till företag som bidrar till utförandet av tjänsten, inklusive särskilt de som levererar produkterna eller behandlar betalningar.

När det gäller dessa personuppgifter har kunden flera rättigheter:
Rätt till tillgång till personuppgifter som rör honom/henne;
Rätt till rättelse och radering om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga, tvetydiga, föråldrade eller om insamling, användning, överföring och lagring av vissa uppgifter är förbjudna;
Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter, under förutsättning att denna begäran är vederbörligen motiverad och inte hindrar företaget från att uppfylla sina rättsliga skyldigheter;
Rätt att invända mot behandlingen av uppgifter (särskilt vid behandling för kommersiell prospektering).
Rätten att formulera direktiv i efterhand om bevarande, radering och överföring av dina personuppgifter.
Rätten att återkalla samtycke till viss behandling (behandling som utförts före återkallandet av samtycket förblir laglig).
Rätt att lämna in ett klagomål till CNIL.

För att utöva sina rättigheter kan kunden skicka en begäran till företaget via :
ett brev adresserat till företaget ELION BOUTIQUE, 80 avenue Marie-Curie 77600 Bussy-st-Georges

Begäran måste innehålla kundens e-postadress, efternamn, förnamn och postadress och åtföljas av en kopia av kundens identitetshandling på båda sidor.

Ett svar kommer att skickas inom en månad efter mottagandet av begäran.


Artikel 10 - INTELLECTUELL ÄGENDOMSRÄTTIGHETER

Om inte annat uttryckligen anges på sidan för en produkt innebär försäljningen av produkter på webbplatsen ingen överföring av immateriella rättigheter till de sålda produkterna.

Varumärken, domännamn, produkter, programvara, bilder, videor, texter eller mer allmänt all information som omfattas av immateriella rättigheter är och förblir företagets eller deras ursprungliga ägares exklusiva egendom. Ingen överföring av immateriella rättigheter sker genom dessa allmänna villkor.


Artikel 11 - FORCE MAJEURE

Företaget ska inte hållas ansvarigt för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal om det inträffar en naturkatastrof eller force majeure som förhindrar fullgörandet. Företaget kommer att meddela kunden om en sådan händelse så snart som möjligt.


Artikel 12 - Uteslutande av ansvar

Utan hinder av allt motsatt som anges i detta avtal ska företaget under inga omständigheter vara ansvarigt för förlust eller skada på grund av felaktig användning av produkten/produkterna av kunden, inklusive men inte begränsat till modifiering eller ändring av produkten/produkterna som inte har godkänts av företaget.


Artikel 13 - AVSLUTNING - AVSLUTNING AV KONTOET

Företaget förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta kontot för en kund som bryter mot bestämmelserna i de allmänna villkoren, eller på ett allmänt sätt mot tillämpliga rättsliga bestämmelser, utan att det påverkar eventuella skadestånd som företaget kan kräva.

En person vars konto har stängts av eller avslutats får inte göra ytterligare beställningar eller skapa ett nytt konto på webbplatsen utan företagets förhandstillstånd.


Artikel 14 - ARKIVERING - BEVIS

I avsaknad av bevis för motsatsen ska den information som registrerats av företaget utgöra bevis för alla transaktioner.

Vid varje beställning skickas en sammanfattning av beställningen per e-post till kunden och arkiveras på företagets webbplats.

Kommunikationen mellan företaget och kunden arkiveras i datoriserade register som bevaras i fem år under rimliga säkerhetsförhållanden. Dessa register, där utbytena registreras på ett tillförlitligt och varaktigt medium, betraktas som bevis för kommunikation, beställningar, betalningar och transaktioner mellan kunden och företaget. De kan uppvisas som bevis för avtalet.

Arkiveringen av kommunikationer, beställningen, detaljerna i beställningen samt fakturorna effekteras på ett tillförlitligt och varaktigt medium så att de utgör en trogen och varaktig kopia i enlighet med bestämmelserna i artikel 1360 i civillagen. Denna information kan uppvisas som bevis för avtalet.

Kunden får tillgång till de arkiverade delarna på begäran till adressen kontakt@sublimamarta.com.


Artikel 15 - NULLITET OCH ÄNDRING AV AVS-EG:N

Om någon av bestämmelserna i dessa allmänna villkor är ogiltiga ska de anses vara oskrivna, men detta ska inte ogiltigförklara alla avtalsbestämmelser.

En tolerans från företagets sida i tillämpningen av alla eller en del av de åtaganden som gjorts inom ramen för dessa allmänna villkor, oavsett frekvens och varaktighet, ska inte anses utgöra en ändring av de allmänna villkoren, och inte heller generera någon som helst rätt för kunden.


Artikel 16 - TILLÄMPLIG LAG OCH TINGSRÄTTSLÖSNING

Dessa allmänna villkor omfattas av fransk lag.

I händelse av några som helst svårigheter står kundtjänsten till ditt förfogande för att hitta en lösning i godo.

Om ingen lösning hittas direkt med kundtjänsten har Europeiska kommissionen inrättat en plattform för tvistlösning för att samla in eventuella klagomål från konsumenter efter ett köp på nätet. Plattformen vidarebefordrar sedan dessa klagomål till en behörig nationell medlare. Du kan få tillgång till plattformen genom att följa den här länken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.